Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

οικισμοί 04

οικισμοί 04
"σούρουπο 2"
 100,0cm X 24,0cm x 05,0ml και βάρος 3.000gr

παλιά κόκκινα και μπλε κομάτια ξύλου από ναυάγιο, μετά από δυνατή καταιγίδα στον Πειραιά, κατασκευή 2006

οικισμοί 05

οικισμοί 05
"σούρουπο 3"
 100,0cm X 24,0cm x 05,0ml και βάρος 4.000gr

παλιά κόκκινα και μπλε κομάτια ξύλου από ναυάγιο, μετά από δυνατή καταιγίδα στον Πειραιά, κατασκευή 2006